Framtiden för svenskt jordbruk

Det svenska jordbruket förändras ständigt. Trots att allt fler människor äter mer grönt och att produktionen och behovet därmed ökar, har de små jordbruken fått det svårare och svårare att klara sig. Framför allt mjölkbönderna befinner sig i kris. Många mindre gårdar läggs ner, medan andra små bondgårdar slås ihop med storjordbruk. Allt för att öka lönsamheten. Att vara mjölkbonde på en stor gård lönar sig fortfarande eftersom dagens kor mjölkar bättre. Jämfört med år 1970 ger en ko idag mer än dubbelt så mycket mjölk.

För lantbrukare är det väldigt viktigt att följa med i samhällets utveckling. Det bästa sättet att få dagliga nyheter är fortfarande, trots den moderna tekniken, att läsa traditionella papperstidningar. Men online finns det också mycket att läsa. På exempelvis villanytt.se finns mycket bra information. Att organisera sig är också ett utmärkt sätt att få nyheter. Samarbeten som LRF ( lantbrukarnas riksförbund) är framgångsrika och ger viktiga fördelar. Tillsammans kan vi göra skillnad. Trots allt som hänt så ska det svenska lantbruket bestå länge än.

Lantbruksmaskiner

Framtiden för svenskt jordbruk

Maskinerna är jordbrukets hjärta. Av alla lantbruksmaskiner är traktorn den allra viktigaste. Den har använts ända sedan de första modellerna kom i slutet av 1800-talet. Men det skulle trots det dröja ända till 1950-talet innan traktorn blev en vanlig syn på svenska gårdar. Skördetröskans betydelse är också stor. Innan den började användas för att skörda till exempel vete och korn fick många män och kvinnor utföra ett tungt och långvarigt arbete. Till skillnad från traktorn, som kan användas året runt, är skördetröskan i bruk endast under skördetiden.

Hästar och kor

Det finns många slags djur på svenska gårdar. Grisar, hönor, får och oxar med mera. Men hästar och kor är det viktigaste. Korna har givit lantbrukare mjölk och kött i hundratals år. Hästar har varit till oskattbar hjälp i arbetet med att ploga och plöja. Nu när arbetshästarna blivit betydligt färre ägnar sig de flesta hästgårdar istället åt sport och ridning. Hästsport lockar många ungdomar och är faktiskt den näst största idrotten i Sverige idag. Endast fotbollen har fler utövare.