Jordbruksmaskiner

Jordbruksmaskiner i jordbrukets tjänst

Skillnaden mellan jordbruksredskap och jordbruksmaskin är att den senare har sin egen kraftkälla. Redskap är främst sådana som drivs för hand, som man gjorde förr i tiden eller med förspänt djur. Redskap och maskiner används främst för att bruka jorden, bereda jorden för sådd eller vinterplöjning. Exemplen på redskap och maskiners användningsområden är många inom jordbruk, som ibland även kan innefatta skog. Den allra vanligaste maskinen i ett jordbruk sedan maskinerna uppfanns är traktorn. Med den som kraftkälla kan man sedan utföra många olika arbeten genom att koppla på olika hjälpmedel. Varierande typer av harvar, jordfräsar och plogar bakpå och även skopa och liknade fram.

Traktorn är gårdens maskin nummer 1

Jordbruksmaskiner

De tidigaste prototyperna av traktorer kom i slutet av 1800-talet och var då ångdrivna. Dock var självgående traktorer ganska ovanliga i Sverige under 1900-talet då de flesta bönder använde häst. Den första traktorn som drevs med bensin tillverkades i England 1902. En sådan modell kom till Sverige 1905 och demonstrerades i uppvisning för plöjning. 1913 startade tillverkning inom landet då Munktells Mekaniska Verkstad tillverkade bensindrivna traktorer. Trots detta införskaffades traktorer först bara till större lantegendomar fram till efterkrigstiden då traktorernas antal ökade, och från och med 1952 måste traktorer registreras. /

Skördetröskan är en viktig maskin

Av de maskiner som används i hög grad på ett jordbruk förutom traktorn är skördetröskan ett viktigt redskap. När vete eller andra viktiga grödor skall bärgas är skördetröskan ett ovärderligt redskap. Denna maskin utför ett arbete som det förr i tiden tog många män och kvinnor lång tid och hårt arbete i flera moment, att utföra. Tröskan består av ett skärbord som skär grödan och forslar denna in i tröskverket. Moment ett är detsamma arbete som förr utfördes med lie. Inne i tröskverket blir kornen skilda från halm och boss. Detta arbete utfördes förr genom att slå säden med redskap tills kornen lämnade stråt, vilket utfördes på logen. Halmen kan antingen hackas till småbitar och spridas ut över marken bakom tröskan eller lämnas i en sträng så att halmen senare kan tas omhand för att tjänstgöra just som halm. De tröskade kornen förvaras i en tank som emellanåt måste tömmas på vagn. Därefter måste säden torkas vilket kan ske på den egna gården om den är försedd med torkanläggning eller forslas till en sådan vid en lokal spannmålssilo.

Tvärtemot en traktor så kan skördetröskan användas bara en kort tid under skördeperioden. Traktorn kan komma i tjänst större delen av året och även på vintern till snöplogning. Många bönder drygar ut ekonomin genom att plöja småvägar som tillhör privata vägföreningar.

Fler redskap för traktorer till jordbruket

Bakom eller framför traktorn kan man, som har nämnts, koppla till flera olika redskap som tallriksharv, foderblandare eller växelplog. Men även tankar som innehåller gödsel med mera kan dras efter traktorn och sprida ut innehållet över åkrarna. Och givetvis den viktiga sådden. Såmaskiner kopplas till traktorn på samma sätt och finns i många olika utföranden. Vallmaskiner är ett annat nyttigt redskap inom jordbruket. Dessa skördar och pressar vallen i balar som kan vara runda eller fyrkantiga. Vissa tider på året kan man se dessa utspridda på jordbruksmarken som stora vita fotbollar.

Av de stora företag som tillverkar traktorer, skördetröskor och andra maskiner och redskap kan nämnas Volvo BM, Massey-Ferguson, John Deere och Deutz-Fahr bland andra.