Hästnäringen

Landsbygden som i det närmaste ansetts som avfolkad och åsidosatt har i alla fall i ett avseende fått ett stort tillskott de senaste 10 åren. Det är hästnäringen som satt ordentlig fart i hästägande och gårdar. Räknar man på de senaste 30 åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats. Så landsbygden lever åtminstone ur hästarnas synpunkt och dessa djur genererar i sig cirka 30 000 personal i skötsel. Antalet hästar i landet är så stort att de nu är fler än antalet kor och Sverige är bland toppen för häst-tätast i Europa i paritet med Tyskland och Island. Sett till antalet invånare i Sverige går det nästan 40 hästar på 1 000 människor.

Hästnäringen

Ur samhällsekonomisk synpunkt bidrar hästnäringen till en viktig del då de omsätter nästan 50 miljarder kronor per år. Skall man se enbart till den stora trav- och galoppsporten så omsätter ATG nära 13 miljarder per år. Ridsporten och trav- och galopp i dess utökade omfattning har medfört att många lantgårdar tagits i bruk, gårdar som kanske annars förfallit. Hästarna gör att landsbygden har börjat leva upp igen och fortsätter utvecklingen kommer mycket av outnyttjad mark och stallbyggnader att tas i bruk återigen.

Kvinnor dominerar

Av de som rider ut i skog och mark, sysslar med dressyr och hoppning, är övervägande delen kvinnor. Cirka en halv miljon människor rider och av dessa är omkring 400 000 av kvinnligt kön. Så ser det inte riktigt ut inom trav och galopp där de flesta tränare och kuskar är män. Men kvinnorna är på frammarsch även där, både som tränare och körsvenner. Travsporten är dock den gren inom hästnäringen som fått störst uppmärksamhet och förmodligen beror detta på spelarnas intresse och insatser. Av den omsättning som trav och galopp genererar går en viss del tillbaka till hästnäringen, vilket borgar för fortsatt utveckling inom hästnäring och hästsport. Mycket stor del beror på ATG Aktiebolaget Trav och Galopp och vårt system med totalisator, vilket man även har bland annat i Frankrike. I England sköts spelandet av bookmakers, vilket medför att det inte blir så mycket support till gräsrötterna inom hästsporten.

Hästen är viktig för landskapet och landsbygdens bevarande

Hästen ses även som en viktig del i kretsloppet, det ekologiska systemet som alltfler anammar. Hästen bidrar till landskapets biologiska mångfald och landskapets skönhetsvärden. Det som våra cirka 360 000 hästar äter motsvarar grödor på cirka 600 000 fotbollsplaners storlek. För att generera foder brukas och skördas ängsmark men hästarna bidrar dessutom till kretsloppet genom att de betar och gödslar marken. Detta är inte minst viktigt då antalet kor minskar, men genom det ökande antalet hästar hålls landskapet öppet.

Friska hästar och ryttare

För ungdomar är hästsport och ridning lockande och dessutom är handhavandet av hästar mycket fostrande. Efter fotbollen är hästidrotten störst i landet, men med övervägande antal utövare i tjejer. Cirka 160 000 medlemmar räknas in i landets ridklubbar. Dessutom är ridning en stor handikappidrott med närmare 4 000 utövare. Sporten ses som del i friskvård även för icke handikappade, som idrott och som rehabilitering från skador etcetera.